Organisatie

Sinds onze oprichting in 2003 managen en realiseren wij als security en infrastructure integrator met ruim 625 SecureLinkers, verdeeld over zestien vestigingen in Nederland, Zweden, België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, de UK en Zwitserland, enterprise security architecturen én een hoger security niveau. Met onze visie en focus realiseren wij een gecontroleerde groei met een verwacht omzetniveau van 250M in 2016. Daarnaast garanderen het persoonlijk commitment van de oprichters en het management u dat wij gewone dingen ongewoon goed blijven doen. Wij bieden onze relaties managed security services, een uitgebalanceerd aantal oplossingen, geïntegreerde security en infrastructure specialisatie, uitstekende vendor relaties en een hoge klanttevredenheid.

Onze innovatieve dienstverlening, persoonlijke klantbenadering en resultaatverplichting, in combinatie met de oplossingen die gepresenteerd worden in een vijftal thema’s en gebaseerd zijn op de SecureLink best practices én de producten van de security en infrastructure vendors uit ons portfolio, bieden onze relaties zekerheid en continuïteit.

ISO27001

Wij zijn gecertificeerd voor de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001. Het certificaat toont formeel aan dat wij een helder, daadkrachtig beleid voor informatiebeveiliging bezitten en business continuity goed geborgd hebben.

ISO27001 certificaat

SecureLink’s Best Practice

Door een complete verandering van het karakter van bedrijfsnetwerken krijgt infrastructure security een compleet andere rol en aandacht binnen de ICT infrastructuur.

De toegang tot bedrijfsinformatie moet tijd- en locatieonafhankelijk beschikbaar dienen te zijn. Virtualisatie en consolidatie, het centraal en locatieonafhankelijk aanbieden van applicaties en services op uw netwerk en het opzetten van disaster/recovery locaties stellen nieuwe eisen aan uw beveiliging van data en de onderliggende security infrastructuur.

Onze visie op de optimale infrastructuur hebben wij verwerkt in een viertal documenten die weergeven hoe een best practice voor Security, Infrastructure, Datacenters en Mobility eruit ziet.

 

         Security solutions

         Infrastructure solutions

Security Solutions plaat Infrastructure Services plaat

         Datacenter solutions

         Secure mobility solutions

Datacenter Solutions plaat Secure Mobility Solutions plaat
Visie 2017

Visie 2017

Peter Mesker interviewt Security Consultants Martijn Doedens, Patrick Brog, Florian Buijs en Stefan de Wit over diverse trends en thema's uit de markt. Denk hierbij aan managed security services, data governance, endpoint security, assessment services, mobility en cloud security.

CharityLink

Wij vinden het belangrijk Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en bieden onze relaties de mogelijkheid hierin te participeren. U kunt vrijwillig een donatie van 1% van uw totale investering doneren aan Stichting PiPa, met als doel de opvang van hulpbehoevende kinderen uit Barendrecht, Rotterdam & omgeving te helpen.

CharityLink heeft als methodiek het 1% model overgenomen van Salesforce, wat wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Deze methodiek gaat er vanuit, dat als elke bedrijf 1% van hun tijd, geld en middelen inzet voor goede doelen, dit een enorme impact op de wereld heeft. Bekijk de video over het 1% model van Salesforce.

Ook onze medewerkers mogen vrijwillig een bijdrage leveren aan het goede doel. Wij bieden de SecureLinkers de mogelijkheid tijdens werktijd 16 uur te besteden hieraan. Elk jaar worden er activiteiten vastgesteld, waarna er teams worden gedefinieerd die elk verantwoordelijk zijn voor een gekozen activiteit met als doel geld binnenhalen voor stichting PiPa.