Data Governance

Met Varonis voor Data Governance krijgt u eenvoudig inzicht, grip en controle over al uw data-, bestanden en user rechten.

Data Governance en volledige audit-trail op al uw data

Ongestructureerde en semi-ongestructureerde data groeit explosief waardoor organisaties steeds vaker de grip & controle over hun eigen (kwetsbare) data verliezen. In de gemiddelde organisatie bestaat 80% van de data uit ongestructureerde data (word, pdf, email etc). Dit verdubbeld zich elke 12-18 maanden.

Varonis is een unieke oplossing (framework) op het gebied van Data Governance en biedt volledig inzage in wie welke rechten heeft aan de ene kant, wat de users met die rechten hebben gedaan aan de andere kant met automatische terugkoppeling over waar zich de overpermissies bevinden.

Varonis biedt Data Governance en een volledige audit-trail op data en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wie creëert de data?
  • Wie is de eigenaar van de data?
  • Wie heeft toegang tot die data en wie heeft wanneer de data daadwerkelijk gebruikt?
Varonis Alwin Veen

GDPR en insider threats

Aanvallen door hackers en ransomware zijn dagelijks aan de orde. Het beheren en beveiligen van onze data is belangrijker dan ooit! Iedere organisatie zal prioriteit moeten geven aan het in kaart brengen van rechtenstructuren, vertrouwelijkheid en de locatie van data. Varonis inventariseert, beveiligt, en automatiseert al deze aspecten binnen dataomgevingen.

Voordelen Varonis:

  • Direct en actueel overzicht van users in de AD/LDAP met bijbehorende rechten;
  • Direct inzichtelijk maken van eventuele ‘loops’;
  • Direct inzichtelijk hebben van eventuele vervuiling;
  • Het snel kunnen opschonen en schoonhouden van de AD/LDAP;
  • Volledig inzage waar zich de overpermissies bevinden;
  • Overzicht van inactieve accounts;
  • Overzicht van ongebruikte data (80 tot 90% van de data wordt na een maand nooit meer gebruikt; wellicht is dit te verplaatsen naar low-cost storage).