Managed Detection Response

Afgelopen jaren hebben veel organisatie geïnvesteerd in preventie. Uit recent onderzoek komt naar voren dat wanneer organisaties tóch gecompromitteerd zijn, dit gemiddeld 83 dagen duurt voordat men erachter komt. Is uw organisatie klaar voor een security incident?