SecurePrevent Vulnerability Management

Vulnerability Management oftewel inzicht in technische kwetsbaarheden en het beheer hiervan bestaat al geruime tijd. Toch zien wij dat dit bij veel organisaties nog niet goed geborgd is. De uitdaging zit hem voor veel organisaties in de interpretatie van de rapportages, het inschatten van de risico's, het doorvertalen naar concrete acties én realtime inzicht in nieuwe kwetsbaarheden.

Meer informatie SecurePrevent Vulnerability Management

Maak de risico’s die uw IT omgeving loopt inzichtelijk

De SecurePrevent Vulnerability Management service maakt gebruik van door SecureLink gemanagede lokale scan engines om inzicht te krijgen in uw infrastructuur. Door middel van asset discovery nemen wij nieuwe systemen automatisch mee in een periodieke vulnerability assessment. Bij een vulnerability assessment wordt uw infrastructuur gecontroleerd op kwetsbaarheden in applicaties, besturingsystemen en configuraties.

Daarnaast wordt gecontroleerd of een specifiek component volgens een bepaalde CIS benchmark geconfigureerd is (bijvoorbeeld door te controleren of de juiste Microsoft Windows policies actief zijn). De gebruikte scan engines worden in de infrastructuur op strategische locaties geplaatst om de interne assets te controleren. Voor de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn, wordt een scan uitgevoerd vanaf de scan engine in het SecureLink datacenter.

Door zowel de interne als de externe assets te scannen onstaat een volledig beeld van de infrastructuur. Hierdoor zijn wij in staat om aan te geven waar de grootste risico’s zich bevinden en hoe deze gereduceerd kunnen worden.

Door middel van een online dashboard kunt u altijd zien wat de actuele risico’s zijn, welke kwetsbaarheden gevonden zijn en wat de meest effectieve acties zijn om het risiconiveau te verlagen. Tot slot ontvangt u wekelijks een rapportage met de bevindingen van de vulnerability management service.